Skip to mainВръзка с нас

За запитвания за продукти, техническа поддръжка и други въпроси тук са изброени всички начини, чрез които можете да се свържете с Kaspersky.
За домашни потребители
Техническа поддръжка за продукти, които предпазват Вашия дом и семейството Ви.
За бизнес запитвания
Техническа поддръжка за продукти, които предпазват Вашия бизнес.

Централа

Свържете се с нас за помощ и поддръжка относно които и да било от нашите продукти, решения или услуги за сигурност на интернет.

Още контакти