Skip to main
Endpoint Security for Business
KasperskyEndpoint Security for Business

Адаптивна защита от следващо поколение срещу киберзаплахи

Адаптивна сигурност срещу усъвършенствани киберзаплахи
  • Защитава всяка крайна точка, без да нарушава банката
  • Рационализира централизираното управление на сигурността с облачна или уеб конзола
  • Минимизира броя казуси чрез автоматично обработване
Съвместим с: Linux® |
  • Windows®
  • macOS®
  • Android™
  • iOS®

Висока сигурност в различни платформи

Нашият подход за многопластова защита се основава на технологията за машинно обучение и изключителен анализ на заплахите. Ние ви защитаваме срещу безфайлови заплахи, експлойти, комплекти за пълен достъп и много други.

Автоматизира рутинните задачи

Автоматизира важните, но затрудняващи и рутинни задачи, включително управление на уязвимостите и корекциите, управление на шифроването и правила и политики за намаляването на повърхността на атака – най-просто казано.

Гъвкаво внедряване

Бързо и лесно внедряване в облака, локално и в хибриден режим – или дори в мрежа, която не е свързана с интернет. Необходимо ли е да прехвърлите инсталацията в облака след локално използване? Съветникът ще го направи вместо вас.

Сравнете възможностите за нива

Основна защита и управление на крайните точки
Подобрени възможности за управление и автоматизация
Защита отвъд крайната точка
Защитава всяко устройство от най-новите заплахи и намалява възможностите за потребителска грешка, като предотвратява рисковано поведение.
Адаптивна сигурност плюс управление на рутинните задачи – всичко от едно място. Вместо това се възползвайте от свободата да се съсредоточите върху стратегията!
Блокира заразяванията на ниво шлюз преди да са достигнали крайните ви точки и елиминира последствията от социалното инженерство.
Адаптивна сигурност
Адаптивна сигурност
Спрете злонамерения софтуер за откупи, безфайловите атаки, експлойтите, комплектите за пълен достъп, вирусите и троянските коне, както и цял набор от други заплахи
Адаптивна сигурност
Улавяйте киберзаплахите и реагирайте на необичайно поведение с адаптивното управление на аномалиите. Контролирайте използването на приложения в сървъри.
Адаптивна сигурност
Спрете киберзаплахите, реагирайте на необичайно поведение, контролирайте приложенията в сървъри и защитете уеб и имейл трафика на ниво шлюз.
Намаляване на повърхността на атака
Намаляване на повърхността на атака
Подробни контроли на приложенията, мрежата и устройствата
Намаляване на повърхността на атака
Подробни контроли за усъвършенстване на политиките, автоматизиран анализ на поведението с адаптивно управление на аномалиите и управление на приложенията в сървъри
Намаляване на повърхността на атака
Подробни контроли за усъвършенстване на политиките, автоматизиран анализ на поведението с адаптивно управление на аномалиите и управление на приложенията в сървъри
Купете сега 

Интелигентният избор за защита

Бъдете подготвени – с помощта на Kaspersky смекчете рисковете, които атаките могат да представляват за вашия бизнес.

Производителност и многослойна защита

Сигурността не трябва да ви забавя, поради което нашата защита има минимално въздействие върху производителността на системата. А ако бъдете атакувани, машината за отстраняване на грешки отменя злонамерените действия, за да могат потребителите да продължат да работят без прекъсване

Полагане на правилните основи

Създайте основа за бъдещето с безпроблемно надграждане до EDR, защита на шлюза и сигурност в облака – набор от инструменти за сигурност в едно решение за максимална ефикасност и удобство.

Конзола за управление „най-доброто от двата свята“

В облака, локално или и двете? Вие решавате, а ние ще осигурим единно управление чрез облачната конзола или традиционното локално внедряване на конзолата, в облачни среди на AWS или Azure. Разполагайте сигурността и политиките бързо и лесно, като използвате някой от нашите предварително конфигурирани сценарии.

Разширени контроли за крайни точки

Установява уязвимостите и прилага най-новите корекции за затваряне на входни точки на атака и ви позволява да контролирате кои приложения могат да се изпълняват на вашите сървъри. Допълва се с контроли за мрежата и устройствата и откриване на необичайно поведение, което се адаптира към действията на потребителите, с машинно обучение – така осигурява още по-добра защита без въздействие върху производителността.

Какво казват нашите клиенти

Най-изпитани, най-награждавани

Много повече от технология
„С Kaspersky ние имаме действително конкурентно предимство пред други предприятия за ИТ услуги. Ние имаме клиенти, а те имат решения – обединяваме двете и постигаме невероятен успех.“
От Търговски директор, Nemesys Group
Продукт за възрастни
„По мое мнение при работа с крайна защита най-важният аспект е винаги скоростта и опитът на екипа за поддръжка – Kaspersky предлага и двете.“
От Изпълнителен директор на ИТ, Al Naboodah Group
Поддържа се от Kaspersky
„Силата на марката Kaspersky спомага за това да се изгражда доверие и увереност в Audcomp и това е много важно за спечелването и запазването на бизнеса.“
От Технически директор, Audcomp
Партньорство между равни
„Kaspersky се концентрира главно върху защита от заплахи за киберсигурността и тяхното предотвратяване. Ние виждаме фокуса и ангажираността на цялата компания, което на свой ред се отразява върху качеството на продуктите на
От Управляващ директор, levigo systems
Най-съвременни технологии
„Два пъти годишно вътрешно тестваме обстойно почти всички по-големи играчи на пазара. Винаги има много области, в които не успяват да ни впечатлят. Kaspersky Endpoint Security for Business е решението, към което се придържаме.“
От Управляващ директор, Weiß IT Solutions
И всичко се осигурява от единна конзола
„Избрахме Kaspersky след различен опит с други технологии. Най-накрая намерихме просто, ефикасно и гъвкаво решение за защита на нашите крайни точки.“
От Ръководител ИКТ инфраструктура и оперативна дейност, GORI

Най-изпитани.
Най-награждавани.

Нашето постоянно добро представяне в независими тестове и прегледи на анализатори означава, че клиентите не трябва да се доверяват само на приказки ... това, на което наистина може да се доверите, е киберсигурността.

Изборът на клиентите
Kaspersky е клиентският избор на Gartner Peer Insights за 2021 г. за платформи за защита на крайни точки – за четвърти пореден път.
Максимален брой годишни награди
Най-добра защита, най-висока производителност и най-добра използваемост през цялата 2021 г. AV-TEST Institute награди високата надеждност на решенията за защита на Kaspersky срещу киберзаплахи, наградите представят ефективна оценка и признания за научноизследователската и развойна дейност, която Kaspersky влага в по-обхватната защита срещу всички форми на кибератаки.
Одобрен бизнес продукт
Решението редовно получава знак „Одобрено“ за участието си в основната тестова серия „Business“ на „AV-Comparatives“.
Показа високото ниво на защита срещу заплахи от RealWorld с най-ниското ниво на фалшиви положителни резултати.
Най-добри резултати
Kaspersky Endpoint Security печели най-висок рейтинг TopRated без изключение от 2017 г. Kaspersky запазва лидерството си по брой спечелени годишни награди за целия период от 11 години на съществуване на наградата: общо 44 броя, от които 22 броя, спечелени за потребителите продукти, 21 броя – за бизнес продукти и 1 брой спечелени награди за най-добри иновации.
Най-добро решение за „Enterprise Endpoint“
Решението получи годишна награда „Най-добра корпоративна крайна точка 2020“ от SE Labs за комбинация от успешно непрекъснато публично тестване, частни оценки и обратна връзка от клиенти. През 2021 г. беше спечелена най-високата оценка „AAA“ при сертифицирането във всички тримесечия, както и най-високата обща оценка за точност в три теста и трето място в четвъртия тест.
Изборът на клиентите
Kaspersky е клиентският избор на Gartner Peer Insights за 2021 г. за платформи за защита на крайни точки – за четвърти пореден път.
Максимален брой годишни награди
Най-добра защита, най-висока производителност и най-добра използваемост през цялата 2021 г. AV-TEST Institute награди високата надеждност на решенията за защита на Kaspersky срещу киберзаплахи, наградите представят ефективна оценка и признания за научноизследователската и развойна дейност, която Kaspersky влага в по-обхватната защита срещу всички форми на кибератаки.
Одобрен бизнес продукт
Решението редовно получава знак „Одобрено“ за участието си в основната тестова серия „Business“ на „AV-Comparatives“.
Показа високото ниво на защита срещу заплахи от RealWorld с най-ниското ниво на фалшиви положителни резултати.
Най-добри резултати
Kaspersky Endpoint Security печели най-висок рейтинг TopRated без изключение от 2017 г. Kaspersky запазва лидерството си по брой спечелени годишни награди за целия период от 11 години на съществуване на наградата: общо 44 броя, от които 22 броя, спечелени за потребителите продукти, 21 броя – за бизнес продукти и 1 брой спечелени награди за най-добри иновации.
Най-добро решение за „Enterprise Endpoint“
Решението получи годишна награда „Най-добра корпоративна крайна точка 2020“ от SE Labs за комбинация от успешно непрекъснато публично тестване, частни оценки и обратна връзка от клиенти. През 2021 г. беше спечелена най-високата оценка „AAA“ при сертифицирането във всички тримесечия, както и най-високата обща оценка за точност в три теста и трето място в четвъртия тест.

Често задавани въпроси

Нуждаете се от помощ за следващата стъпка?

Ние сме тук, за да помогнем по всеки начин, който работи най-добре за вас