Skip to main

Промяна на хронологията за Политиката за поверителност на уебсайта („Политика“)

Обратно към страницата с Политиката за поверителност на уебсайта

Април 2020 г.

 • Актуализирахме информацията си за контакт относно въпроси и решения, които касаят Политиката за поверителност.

Март 2020 г.

 • Актуализирахме информация за Kaspersky Business Hub и я предоставихме в отделен раздел.
 • Актуализирахме описанието на услугата за Kaspersky Endpoint Security Cloud, информация за съхраняваните данни и времето на съхраняване.
 • Актуализирахме също описанието на услугата за Security Center Cloud Console, информация за съхраняваните данни и времето на съхраняване.

Януари 2020 г.

 • Актуализирахме раздела Kaspersky CompanyAccount с информация за допълнителни имейл адреси в акаунта.

Октомври 2019 г.

 • Добавихме информация относно обработването и поверителността на Вашите лични данни, когато използвате Kaspersky Security Center Cloud Console.

Август 2019 г.

 • Променихме раздела Support („Поддръжка“). В някои случаи, когато се обърнете към отдела Technical Support („Техническа поддръжка“), може да поискаме последните 4 цифри от банковата карта, с която са платени нашите услуги.
 • Обновихме раздела Kaspersky Lab VirusDesk section с информация за предадените файлове за допълнителен анализ.
 • В раздела на Kaspersky Security за Office 365 добавихме информация за поддръжката на OneDrive.

Януари 2019 г.

 • В секцията „Използваме ли бисквитки или модули на социални мрежи” добавихме обща информация за естеството на бисквитките и как и с каква цел използваме тях и уеб маяци на нашите уебсайтове и имейли.

Юли 2018 г.

 • Променихме структурата и съдържанието на Политиката, за да съответства тя с изискванията на Общия регламент относно защитата на данните на ЕС (GDPR):
  • добавихме информация за представителя на Kaspersky Lab в Европейския съюз;
  • описахме основните цели, поради които обработваме данни на нашите уебсайтове;
  • за всеки от нашите уебсайтове добавихме списък с категориите обработвани лични данни, както и съответстващите им периоди за задържане на данните;
  • осигурихме списък на държавите и регионите, в които се обработват лични данни;
  • разширихме информацията относно прехвърлянето или предоставянето на достъп до данни;
  • описахме законните основания за обработката на лични данни от страна на Kaspersky Lab;
  • добавихме информация относно правата на потребителите, както и информация относно възможността за подаване на жалба.
 • Разширихме списъка на видовете бисквитки, използвани на нашите уебсайтове.
 • Актуализирахме списъка с бисквитки и изпълними модули в социалните мрежи, използвани на нашите уебсайтове.
 • Подобрихме принципите, към които се придържаме, когато обработване лични данни.

Декември 2017 г.

 • За Ваше удобство обединихме в един документ различните политики за поверителност на уебсайтовете и Декларацията за поверителност.